Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Tìa Dình B - Tìa Dình , huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0966 265 872
 24/05/18  Tin tức  17
Ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình; nâng cao ...
 15/05/18  Tin tức  17
        Trẻ em nói chung và trẻ mầm non nói riêng là hi vọng của gia đình và là tươn lai của xã hội. Nếu được chăm sóc, giáo dục đúng đắn thì trẻ trở thành người con ngoan của gia đình, người daancos ích cho xã hội. Ngược lại nếu không chăm sóc giáo dục trẻ ...
 13/04/18  Tin tức  17
Trẻ em như búp trên cànhBiết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan